Flere allergifremkaldende dufte skal mærkes

Listen over de 24 mærkningspligtige allergifremkaldende duftstoffer i kosmetik udvides med 56 stoffer.

Listen over duftstoffer, som er allergifremkaldende og derfor skal fremgå af mærkningen på kosmetikemballage, omfatter på nuværende tidspunkt 24 stoffer. Der er blevet identificeret yderligere 56 allergifremkaldende duftstoffer, som har forårsaget allergier hos mennesker. Eftersom der er en tilstrækkelig stor risiko for menneskers sundhed forbundet med brugen af de 56 duftstoffer, finder Kommissionen det nødvendigt at oplyse forbrugerne om dette. Derfor indføres der mærkningspligt for stofferne.

De 56 duftstoffer bliver tilføjet til bilag III i kosmetikforordningen. Det betyder, at man er forpligtet til at foretage en individuel mærkning af stofferne på kosmetiske produkter, hvis koncentrationer af stofferne overstiger 0,01 % i rinse-off produkter og 0,001 % i leave-on produkter.

Overgangsperioder
Kosmetiske produkter, der indeholder et af de nye mærkningspligtige duftstoffer, må sælges i EU i en overgangsperiode indtil 31. juli 2026. Produkterne skal være trukket tilbage fra EU-markedet senest den 31. juli 2028.

Det er SCCS, EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed, som har vurderet, at de pågældende duftstoffer er allergifremkaldende.

Få mere at vide om duftstoffer hos:

Helle Buchardt Boyd      
hbb@dhigroup.com  
Tel +45 4516 9097