Forbrugerprodukter med farlige kemikalier

Mange forbrugerprodukter indeholder skadelige stoffer og overholder ikke kemikalielovgivningen. Det viser et EU-håndhævelsesprojekt, hvor man har undersøgt 2.400 forskellige produkter og artikler.

Næsten en femtedel (18 %) af de produkter og artikler, som er blevet tjekket i de 26 EU-lande, overholdt ikke de gældende kemikalieregler. Den manglende overholdelse gjaldt især RoHS-direktivet (49 %) og i mindre grad REACH-forordningen (13 %), legetøjsdirektivet (10 %) og POP-forordningen (9 %).

Kritiske stoffer
Man fandt flest kritiske stoffer i elektriske apparater. Her blev der fundet for høje koncentrationer i 52 % af produkterne som f.eks. elektronisk legetøj, opladere og høretelefoner. Overskridelserne omfattede bly i lodninger, phthalater i bløde plastdele eller cadmium i printplader.

Også produktgrupper som sportsudstyr, forskellige typer legetøj af blød plast og modeudstyr som tasker og smykker overholdt ikke lovgivningen i 15-18 % af tilfældene.

For kemiske blandinger såsom malingsfjerner og lim er det indhold af dichlormethan, toluen eller kloroform, der er kritisk.

Langt de fleste af de fundne produkter, der overtrådte reglerne, blev trukket tilbage fra markedet.

Dit ansvar som importør
Hovedparten af de produkter, der ikke overholder lovgivningen, kommer enten fra lande uden for EU eller fra ukendt oprindelsesland. 

Hvis man importerer varer fra lande uden for EU, skal man være særligt opmærksom på, hvad de importerede produkter indeholder, og forholde sig kritisk til oplysninger, man modtager fra sine leverandører.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp vedrørende indhold af farlige kemikalier i forbrugerprodukter og overholdelse af gældende lovgivning, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen 
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370