Forbrugerrisiko ved brug af tandblegningsprodukter

Produkter købt over nettet til hjemmeblegning af tænder kan give skader på tænderne eller i munden. Det gælder både produkter købt fra danske og udenlandske webshops.

I en undersøgelse for Miljøstyrelsen er markedet for tandblegningsprodukter til hjemmebrug blevet kortlagt. Produkterne omfatter skinner, strips og penne, som er blevet undersøgt for de indeholdte aktivstoffers virkning. En nærmere kemisk analyse samt en sundhedsmæssig risikovurdering er foretaget af 25 produkter, og resultatet er ikke opløftende:

  • to tredjedele af produkterne overholder ikke kosmetikreglerne;
  • halvdelen udgør en risiko for, at der opstår irritation eller ætsning af tandkød eller nedbrydning af tandemaljen;
  • i flere tilfælde er der ingen dokumentation for den ønskede blegende effekt.

Nogle af de bekymrende stoffer, som blev påvist i produkterne, var klorit, bor og hydrogenperoxid (brintoverilte). For sidstnævnte var koncentrationen i visse tilfælde højere end den tilladte grænseværdi.

Risikoen for negative effekter er lige så stor for produkter, der er købt via danske butikker/webshops, som for produkter fra udenlandske webshops.

Hele undersøgelsen er beskrevet i Miljøstyrelsens rapport Kortlægning og risikovurdering af tandblegningsprodukter til privat brug. DHI lavede risikovurderingen af tandblegeprodukterne, og de kemiske analyser blev udført af Teknologisk Institut.

Du kan få mere information om tandblegningsprodukter hos cheftoksikologi Poul Bo Larsen, der har været med til at lave rapporten:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478