Forslag om nye grænser for zink i produkter til mundhygiejne

Et nyt forslag vil sænke grænsen for brugen af zinksalte i blandt andet tandpasta af hensyn til spædbørn.

I øjeblikket må der maksimalt anvendes op til 1% zink i form af vandopløselige zinksalte som en generel grænse i kosmetik.

EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed, SCCS, har foretaget en sikkerhedsvurdering af anvendelsen af opløseligt zink i orale hygiejneprodukter. Produkterne tilsættes zink for at modvirke belægninger og tandsten samt dårlig ånde. 

I forbindelse med vurderingen har SCCS taget højde for, at indtagelse af zink også sker via fødevarer. Forslagene til de nye grænser skal dermed beskytte imod et for højt samlet indtag af zink.

Børnetandpasta og mundskyllevæsker
Komitéen konkluderede, at den nuværende grænse på 1% opløseligt zink i tandpasta var for høj for børn under 1 år og foreslog at nedsætte grænsen til 0,72% i tandpasta, hvilket blev anset for en sikker mængde.

For en sikker brug af mundskyllevæsker anbefalede komiteen ligeledes en noget lavere grænse, i dette tilfælde et indhold på højst 0,1 % opløselig zink.

Det er nu op til Europa-Kommissionen, om de foreslåede ændringer skal implementeres.

Få mere at vide om zink og andre kosmetikingredienser hos:
 
Poul Bo Larsen    
pbl@dhigroup.com  
Tel +45 4516 9478