Fortsat fokus på kontrol af REACH-dossierer

En klar prioritering for ECHA i 2021 er at tjekke dossierer for, om datakrav er opfyldt, og at evaluere nye testforslag. Der er særligt fokus på højere tonnagebånd og stoffer, som giver anledning til bekymring.

Siden 2019 har ECHA gjort ekstra for at kontrollere kvaliteten af registreringsdossierer, både som manuel kontrol i forbindelse med indsendelse af dossier og ved overensstemmelseskontrol af kritiske endpoints for stoffer, som giver anledning til særlig bekymring.

Kritiske endpoints
I ECHA's program for 2021-2024 præsenteres en detaljeret plan for 2021, som omfatter vurdering af dossierer, herunder kontrol af om datakrav er tilstrækkeligt opfyldt samt vurdering af nye testforslag. Fokus er på kontrol af dossierer i de højere tonnagebånd (> 100 tons om året) og på højniveau effektparametre som f.eks. reproduktionstoksicitet af stoffer og grupper af stoffer, der er potentielt bekymrende.

Behov for flere data
Som resultat af overensstemmelseskontrollen kan ECHA vurdere, at der er behov for flere oplysninger til at dække et datakrav. Dette kræver ofte testdata, da det at opbygge et robust scenarie som alternativ til test f.eks. ved analogislutning (read-across) kan være meget krævende både i tid og med hensyn til data og begrundelser for ikke at udføre test.

Vi oplever, at der et behov for at supplere registreringsdossierer med testdata og har hjulpet flere kunder med at opdatere deres registreringer, herunder:

  • nye tests
  • opdatering af dossieret i IUCLID
  • opdatering af kemikaliesikkerhedsrapport

Vi har et aktivt samarbejde med flere testlaboratorier i og uden for EU og kan hjælpe med at planlægge og overvåge tests, gennemgå studieprotokoller og testrapporter samt at drøfte og rådgive om testresultater.

For flere oplysninger, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370