Høring om begrænsning af endnu et PFAS-stof: PFHxS

EU-Kommissionen har sendt et forslag i høring, hvor der ikke vil blive givet specifikke undtagelser for brugen af PFHxS. PFHxS tilhører gruppen af PFAS-stoffer.

Fremstilling og brug af persistente, organiske miljøgifte (POP'er) er reguleret af Stockholm-konventionen. Ved konventionens tiende konference blev det besluttet at inkludere perfluorhexansulfonsyre (PFHxS) i bilag A til konventionens forordning.

Grænseværdier
Dette vil resultere i følgende grænseværdier for PFHxS, dets salte og PFHxS-relaterede forbindelser, der forekommer som utilsigtet forurening i stoffer, blandinger eller artikler:

  • 0,025 mg/kg (0,0000025 vægtprocent) for PFHxS eller et af dets salte,
  • 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) for summen af koncentrationer af alle PFHxS-relaterede forbindelser

PFHxS i brandslukningsskum
Når PFHxS anvendes i brandslukningsskum, er det ikke muligt at overholde disse grænseværdier. Der vil derfor blive fastsat højere koncentrationsgrænser for brandslukningsskum. Disse skal revideres inden for 3 år med henblik på at sænke grænserne.

Du har mulighed for at kommentere høringen frem til den 9. marts 2023.

Få mere information om høringsproceduren og se udkast til den ændrede forordning hos Europa-Kommissionen.

For flere oplysninger om PFHxS og andre PFAS-stoffer, kontakt:

Helle Buchardt Boyd      
hbb@dhigroup.com  
Tel +45 4516 9097