Høring om blødgørere i fødevarekontaktmaterialer

Bruger I blødgørere i jeres produkter, så vær opmærksom på, at EFSA har iværksat to offentlige høringer om phthalater.

Den første høring er et udkast vedrørende identifikation og prioritering af blødgørere som fx phthalater og stoffer med strukturmæssige ligheder i fødevarekontaktmaterialer. Kun stoffer, der er godkendt på EU- eller nationalt plan, vil blive prioriteret. Stofferne inddeles i tre grupper, hvor stoffer vurderet før 2001 har forrang frem for stoffer vurderet henholdsvis mellem 2001 og 2011 og efter 2011.

Download høringen Consultation on draft opinion on identification and prioritisation for risk assessment of phthalates

Den anden høring er en eksponeringsvurdering af de prioriterede stoffer. Udkastet skitserer den planlagte fremgangsmåde til at indsamle og analysere data til eksponeringsvurdering.

Download høringen Consultation on draft protocol for the exposure assessment

Alle interesserede parter opfordres til at kommentere de to høringer senest den 16. december 2021.

For flere oplysninger om blødgørere i fødevarematerialer, kontakt:

Lise M. Møller
lmm@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9133