Høring om frister for UK REACH registrering

De britiske myndigheder overvejer at forlænge de nuværende tidsfrister for overgangsregistrering fra EU REACH til UK REACH. Interessenter opfordres til at give deres mening til kende.

Høringen skyldes bekymringer fra interessenter i forhold til tid og omkostninger ved at erhverve data til at kunne færdiggøre deres registreringer inden for overgangsperioden fra EU REACH til UK REACH-ordningen. Overgangsbestemmelserne gælder for registranter, downstream-brugere og distributører under EU REACH, som ønsker at beholde deres aktiviteter i Storbritannien.

Giv din mening til kende
Det britiske Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) inviterer derfor interessenter til at give deres mening til kende hvad angår forslaget om at forlænge de nuværende frister for UK REACH. Mere information om baggrunden for forlængelsen samt de nuværende frister kan ses her

Høringen vedrører også et forslag om at forlænge de lovpligtige tidsfrister i UK REACH, der kræver at de britiske myndigheder gennemfører kontrol af 20 % af registreringsdossiererne.

UK REACH-ordningen vedrører regulering af stoffer i Storbritannien, mens EU REACH fortsat gælder i Nordirland.

Frist for høringssvar
Sidste frist for at afgive et høringssvar er den 1. september 2022. Svar kan afgives via Defra’s Consultation Hub.

For spørgsmål om UK-REACH, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370