Jod identificeret som hormonforstyrrende stof

To jodstoffer er blevet identificeret som værende hormonforstyrrende. Begge stoffer bruges flittigt i håndsprit samt i fødevare- og veterinærindustrien

De to aktivstoffer jod og PVP-jod (polyvidonjod) opfylder kriterierne for at være hormonforstyrrende. Udtalelsen blev vedtaget på et møde i ECHA's Biocidal Products Committee i slutningen af september.

Det er nu op til Europa-Kommissionen at beslutte, hvad der videre skal ske. Det mest sandsynlige er, at man vil iværksætte en undersøgelse af alternativer til jod og/eller lave en risikovurdering af brugen af jod i biocidholdige produkter.

Afgørelsen rejser usikkerhed om, hvad der kommer til at ske med aktuelle ansøgninger om godkendelse af biocidholdige produkter, der indeholder jod.

For mere information om regulering af biocidholdige produkter, kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156