Kontrol af fødevareemballager udløser kritik

Statsrevisorernes beretning fra maj udtrykker kritik af kontrollen med fødevareemballage. Den utilstrækkelige kontrol indebærer en risiko for, at forbrugerne udsættes for sundhedsskadelige stoffer.

I Statsrevisorernes beretning bliver både Fødevarestyrelsens tilrettelæggelse og udførelse af kontrollen med fødevareemballage beskrevet som ikke tilfredsstillende og mangelfuld.

I 70 ud af 322 af Fødesvarestyrelsens kontrolsager er grænseværdierne for kemiske stoffer i fødevareemballage overskredet. Ud af disse var 60 af overskridelserne relateret til indholdet af PFAS, og styrelsen har ikke sanktioneret forholdene for nogle af de 70 sager. Foruden PFAS er der blevet testet for bly, cadmium, mineralolie, melamin og phthalater.

Opfølgning mangler
Ifølge Fødevarestyrelsens egne regler skal kontrol gennemføres mindst hvert 3. år. Derfor er det foruroligende, at næsten halvdelen af fødevarevirksomheder med engrossalg, der har eksisteret i alle de seks år, man har foretaget undersøgelserne, ikke på noget tidspunkt har fået foretaget en kontrol. Det vækker også bekymring, at der kun i få sager bliver fulgt op på, om virksomhederne efterfølgende stopper salget af den ulovlige fødevareemballage.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser, at ministeriet vil sætte en række initiativer i gang, der skal styrke kontrollen med fødevareemballager.

Få mere at vide om fødevarekontaktmaterialer hos:

Helle Buchardt Boyd     
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9097