Listen over tilladte stoffer i biocidbehandlede artikler opdateret

ECHA har ajourført listen over alle de aktivstoffer, som indgår i behandlede artikler.

Artikler, der er behandlet med biocider, beskrives i Biocidforordningen under artikel 58(2) eller artikel 94, hvis der er tale om artikler omfattet af en overgangsperiode. ECHA har pr. 30. juni 2023 ajourført listen over alle aktivstoffer, som indgår i behandlede artikler. Listen indeholder både aktivstoffer, som er under vurdering, og stoffer, der allerede er godkendt. 

Listen kan også bruges til at få overblik over de kombinationer af produkttyper, som er mulige på nuværende tidspunkt.

Se hele ECHAs liste over behandlede artikler

Producerer eller importerer din virksomhed biocidprodukter eller behandlede artikler, og er du i tvivl om, hvilke produkter der hører til hvilken kategori, kan DHI hjælpe dig med at få et overblik over, om dine produkter er i overensstemmelse med biocidforordningen.

Har du spørgsmål om biocider, kan du få svar hos:

Michael Fink 
mif@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9156