Mærkning af antibakterielle produkter volder problemer

Alt for mange produkter, der er behandlet med biocider for at beskytte dem mod bakterier, skadedyr eller svampe som fx lugtfri tøj, er ikke mærket korrekt, sådan som lovgivningen kræver.

En bred vifte af produkter tilføjes biocider for at give dem særlige egenskaber og dermed forhindre dårlig lugt, råd, mug med mere. Hvis egenskaben ved biocidbehandlingen anvendes i markedsføringen, skal det fremgå af produktets mærkning. Det gælder fx egenskaber som lugtfri, bakteriedræbende eller antibakteriel.

Problem i hele EU
I en stor EU-undersøgelse tjekkede myndighederne over 1.800 produkter behandlet med biocider for, om kravene til mærkning var overholdt. Trefjerdedele af produkterne var produceret i EU og omfattede blandt andet tøj, maling, sengetøj samt sports- og køkkenartikler.

Langt hovedparten af produkterne havde mangelfuld mærkning. Mærkningen skal blandt andet indeholde oplysninger om det anvendte biocidaktive stof. Desuden skal den være lavet på det nationale EU-sprog for det/de markeder, hvor produktet bliver solgt. Det er ikke tilstrækkelig med mærkning på fx engelsk, fransk eller tysk, hvis produkter markedsføres i Danmark.

Skal mit biocidprodukt mærkes?
Anvender, importerer eller markedsfører du biocidbehandlede produkter, kan du gøre følgende for at sikre dig, at de bliver mærket korrekt:

  • Bruges der ord som ”antibakteriel”, ”bakteriedræbende” eller ”lugtfri” til anprisning af produktet? I så fald siger biocidlovgivningen, at produktet skal mærkes.
  • Bed om dokumentation fra producenten eller importøren for, hvilket biocidaktive stof produktet indeholder (kravet gælder både for produkter produceret i og udenfor EU). Stoffet skal angives på produktets mærkning.
  • Hvor mange lande bliver produktet solgt til (dvs. hvilke sprog skal mærkningen være på)?
  • Indeholder produktet nanomaterialer? Det skal fremgå af etiketten.

Du kan læse mere i Miljøstyrelsens faktaark om kravene til mærkning af biocidbehandlede artikler.

Du kan også få hjælp til korrekt mærkning af biocider hos:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369