Miljømærke for emballager til væskeholdige fødevarer

Emballager til for eksempel mælk og juice kan nu opnå det nordiske miljømærke Svanen.

Som noget nyt er der nu mulighed for at miljømærke emballager til væskeholdige fødevarer med det nordiske mærke Svanen.

Det omfatter emballager af pap, plast, aluminium og glas, som bruges til færdigproducerede madvarer som for eksempel mælk og juice. Slutproduktet vil være en kombination af en svanemærket emballage med et ikke-svanemærket indhold.

For at opnå svanemærkning skal emballagen opfylde en række krav:

  • Den skal bestå af mindst 90 % fornybare materialer eller mindst 80 % genanvendt materiale.
  • Krav til kemikalier, blandt andet for at øge muligheden for genbrug. Der er fx forbud mod fluorstoffer, ftalater, bisphenol A, S og F samt PVC.
  • Træråvarer skal kunne spores og være certificerede.
  • Design.
  • Mærkning med sorteringssymbol/-tekst.

Ønsker du større fokus på miljø og sundhed og at undgå uønskede stoffer i dine produkter, kan miljømærker være vejen frem.

Vi har stor erfaring med miljømærker og hjælper løbende danske virksomheder med at ansøge om miljømærker. Vi kan både vurdere, om et produkt lever op til miljømærkekriterierne, og assistere med ansøgningen til Miljømærkning Danmark.

Vil du vide mere:

Tina Slothuus 
tsl@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9547