Nanostudier mangler data om kvinders fertilitet

Nanomaterialer kan påvirke fosteret og forplantning viser en vurdering foretaget af DHI. Til gengæld mangler der undersøgelser af nanomaterialers påvirkning af især kvinders fertilitet

Der er bekymring for, at nanomaterialer kan skade fostre, og at de kan være i stand til at passere membraner, moderkagen og andre biologiske barrierer i kroppen.

DHI har sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udarbejdet rapporten A critical review of studies on the reproductive and developmental toxicity of nanomaterials. På grundlag af en screening af 2.152 rapporter er 111 dyreeksperimentalle undersøgelser af 19 forskellige nanomaterialer blevet udvalgt til en mere grundig vurdering.

I hovedparten af de udvalgte undersøgelser har man undersøgt effekten af nanomaterialer på mænds fertilitet, mens der var langt færre studier af effekten på kvinders fertilitet. Desuden er effekten af skadelige påvirkninger og udvikling af fosteret kun sparsomt undersøgt.

De mest testede nanomaterialer er nanotitandioxid og nanosølv, der var undersøgt i 48 % af de vurderede undersøgelser. Dette skyldes sandsynligvis, at anvendelsen af nanotitandioxid og nanosølv er vidt udbredt til mange forskellige formål.

Projektet er udført på vegne af EU’s Observatory for Nanomaterials (EUON).

For flere oplysninger, kontakt:

Poul Bo Larsen  
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478