New Zealand indfører GHS 7 som fareklassificeringssystem

Den 30. april 2021 træder den syvende reviderede udgave af det Globalt Harmoniserede System (GHS Rev. 7) i kraft som officielt fareklassificeringssystem i New Zealand.

Med implementeringen af GHS Rev. 7 vil det nuværende klassificeringssystem, som er implementeret i ”Hazardous Substances and New Organisms Act“ (HSNO), ikke længere være gældende.

Vær opmærksom på følgende vigtige datoer:

  • Efter den 30. april 2021 skal etiketter og sikkerhedsdatablade for nye, farlige stoffer udarbejdes jf. GHS Rev.7;
  • Senest den 30. april 2025 skal alle etiketter, sikkerhedsdatablade og emballagekrav til farlige stoffer være i overensstemmelse med klassificeringskravet i GHS Rev. 7. Dette inkluderer også godkendelser udstedt inden 30. april 2021. Det anbefales at opdatere til de nye krav i løbet af den firårige overgangsperiode.

På grund af forskelle i klassificering mellem HSNO og GHS Rev. 7 kan det påvirke enkelte stoffer og blandinger efter 30. april 2021.

For flere oplysninger om GHS-krav over hele verden, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369