Ny metode til at udlede PFAS-grænseværdier

EU’s videnskabelige komite SCHEER har godkendt en metode til at bruge relative potensfaktorer til at beregne grænseværdier for menneskers indtagelse af PFAS.

SCHEER har med en scientific opinion af 18. august 2022 sagt god for, at der benyttes Relative Potency Factors (RPF) for de individuelle PFAS’er til at fastsætte samlede grænseværdier for blandinger af PFAS-stoffer.

Beslutningen har været genstand for diskussion blandt fagfolk og forskere, da der ofte kun er sparsomme eller ingen data, når man skal risikovurdere PFAS’ers påvirkning på miljø og mennesker. SCHEER fastholder dog, at metoden med RPF’er for nuværende er den bedst mulige metode til at fastsætte kvalitetsstandarder for PFAS-stoffer.

SCHEER’s videnskabelige udtalelse vedrørende Draft Environmental Quality Standards for Priority Substances under the Water Framework Directive kan downloades her

Få mere at vide om vurdering af PFAS-stoffer hos:

Helle Buchardt Boyd    
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097