OEL- og PDE-værdier for lægemidler

Formålet med at fastsætte OEL- og PDE-værdier er at beskytte arbejdstagere og patienter mod hhv. eksponering i arbejdsmiljøet og eksponering fra krydskontaminering. Dette er et regulatorisk krav for aktive lægemiddelingredienser (API'er).

OEL står for occupational exposure limit, det vil sige grænseværdi i arbejdsmiljøet, og PDE for permitted daily exposure eller tilladt daglig eksponering.

Fastsættelse af en OEL-værdi sker for at beskytte arbejdere mod indånding af lægemiddelstoffer under arbejdet. I REACH-terminologi er OEL kendt som DNEL-inhalation for arbejdere. OEL-værdien beregnes i overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vedrørende OEL-værdier/DNEL-arbejdere. Værdien angives i mg API/m3.

PDE-værdien angives derimod i mg API/dag og er beregnet til at beskytte patienter i tilfælde af krydskontaminering fra andre lægemidler, der indeholder den samme API. PDE-værdien beregnes ifølge retningslinjer fra Det Europæiske Lægemiddelagentur. Typisk beregnes PDE-værdien for lægemidler, der indgives oralt eller parenteralt, fx intravenøst eller intramuskulært.

For mere information om beregning af OEL- og PDE-værdier, kontakt:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478