Opdatering af risikovurdering af mineralske olier i fødevarer

Europa-Kommissionen overvejer at fastsætte grænseværdier for mineraloliekulbrinter i fødevarer og har bedt EFSA om at opdatere den videnskabelige udtalelse om MOH.

Den seneste videnskabelige udtalelse om mineraloliekulbrinter (MOH) er fra 2012. MOH-stoffer, og især de to hovedklasser, mættede kulbrinter af mineralolie (MOSH) og aromatiske kulbrinter af mineralolie (MOAH), kan have alvorlige effekter på menneskers sundhed. 

I 2020 gav EU-Kommissionen den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) mandat til at opdatere de videnskabelige udtalelser. Det har været en vanskelig opgave, da gruppen af MOH-stoffer indeholder et omfattende antal kemiske stoffer, og data ofte er mangelfulde. 

EFSA’s Update of the risk assessment of mineral oil hydrocarbons in food blev offentliggjort i september.

Nogle af de vigtigste resultater var, at:

  • Det er sandsynligt til meget sandsynligt (66-95 % sikkert), at den nuværende eksponering for MOSH via kosten ikke giver anledning til bekymring for menneskers sundhed. Ikke desto mindre er det vigtigt fortsat at undersøge de mulige, langsigtede virkninger på sundheden.
  • Det er ekstremt sandsynligt (99-100 % sikkert) for småbørn og sandsynligt (mere end 66 % sikkert) for andre aldersgrupper, at den nuværende eksponering via kosten for MOAH med 3 eller flere aromatiske ringe, som er forbundet med DNA-skader og potentielt kan forårsage kræft, giver anledning til bekymring for sundheden.
  • Der mangler pålidelige toksicitetsdata for eksponering for MOAH med 1-2 ringe i kosten, hvilket kan give anledning til bekymring for sundheden.

EFSA fastslår, at der er behov for flere data og mere viden om koncentrationer og kilder i fødevarer, før EU-Kommissionen kan fastsætte grænseværdier for MOH i fødevarer. 

For flere oplysninger om MOH og andre fødevarestoffer, kontakt:

Helle Buchardt Boyd     
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097