Oplysningspligt på melamin

Melamin er kommet på REACH-Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Det betyder bl.a., at der skal oplyses om indholdet i artikler, og at brugen af melamin i artikler skal registreres i SCIP-databasen.

Melamin bruges hyppigt i artikler, der anvendes til fødevarekontakt, som skåle af hård plast, tallerkener og kopper til småbørn med mere. Stoffet anvendes også i fx legetøjsservice, byggematerialer, tekstiler samt laminater til køkkenborde.

Oplysningspligt i varekæden om indhold af melamin
Hvis en artikel indeholder mere end 0,1 vægtprocent melamin, skal dette oplyses af alle leverandører i varekæden. Desuden kan artikelproducenter og -importører under visse forhold have pligt til at anmelde brugen af stoffet i artikler til ECHA.  

Med oplysningspligten følger også, at forbrugere ved anmodning har ret til at få oplyst, om en artikel indeholder over 0,1 vægtprocent melamin, og hvordan artiklen kan anvendes sikkert.    

Herudover er der for alle leverandører af artikler, der indeholder over 0,1 vægtprocent melamin, en indberetningspligt til SCIP-databasen, som indeholder oplysninger om særligt problematiske stoffer (SVHC’er) i artikler. 

Læs mere om forpligtelser som følge af optagelsen på kandidatlisten

For flere oplysninger eller hjælp til registrering af artikler i SCIP, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen 
arp@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9370 

 

Fik du læst:

SCIP-databasen er her

Melamin på vej på Kandidatlisten over problematiske stoffer

Bambusservice kan være plast og afgive formaldehyd