Overgangsordning for medicinsk udstyr i klasse 1

EU-Kommissionen har godkendt en berigtigelse til forordningen om medicinsk udstyr (MDR), der blandt andet indeholder en overgangsordning for medicinsk udstyr i klasse 1.

Klasse 1-produkter, der er godkendt under MDD (Medical Device Directive) inden den 26. maj 2020, og som i henhold til MDR-forordningen skal have opdateret overensstemmelseserklæringen ved et bemyndiget organ, fx på grund af ændring i klassificering, vil kunne forblive på markedet indtil den 26. maj 2024.

Se EU-Kommissionens Corrigendum to the regulation on medical device

Desuden er der åbnet for en overgangsordning for custom-made medicinsk udstyr i forhold til indtastning af data i EUDAMED-databasen, som først forventes at være klar i 2022.

For flere oplysninger, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9140