PAH-niveau i forbrugerprodukter skal være lavere

PAH’er kan være kræftfremkaldende, men anvendes i mange forbrugerprodukter. Tysk institut vurderer, at det er muligt at nedsætte indholdet af stofferne til under 0,2 mg/kg.

Det tyske sundhedsrisikovurderingsinstitut BfR vurderer, at det er muligt at nedsætte indholdet af PAH’er i forbrugerprodukter til under 0,2 mg/kg.

Mange polycycliske aromatiske hydrocarboner, eller PAH’re, er kræftfremkaldende, og det er ikke muligt at fastsætte sikre niveauer for stofferne, når de optræder i blandinger. PAH’er anvendes i mange forbrugerprodukter, hvor brugerne enten har langvarig eller gentagen hudkontakt med produktet. BfR vurderer, at det er teknisk muligt at minimere PAH-indholdet til 0.2 mg/kg i alle gængse gummimaterialer, elastomerer og plastik. Ved at sænke niveauerne i plast- og gummidele vil forbrugernes eksponering for PAH’er blive nedsat.

BfR har er nået frem til denne vurdering i forbindelse med, at man er ved at fastsætte nye kriterier for den tyske GS-certificeringsmærkning for produktsikkerhed.

Vil du vide mere:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097