Parabener og risiko for hormonforstyrrende effekter i kosmetik

Der er publiceret nye ekspertudtalelser om risikoen for hormonforstyrrende effekter ved brugen af methylparaben og butylparaben i kosmetiske produkter.

Methylparaben og butylparaben anvendes ofte som konserveringsmidler i kosmetik. På grund af bekymringen for hormonforstyrrende effekter fra de to parabener har EU-Kommissionen bedt om en revurdering af deres sikkerhed. Vurderingerne er foretaget af EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed, SCCS.

SCCS konkluderer, at de eksisterende grænser for stoffernes anvendelse i kosmetik ikke udgør nogen risiko med hensyn til hormonforstyrrende effekter. Der er derfor ikke grundlag for at ændre på de nuværende grænser. 

De nuværende maksimumgrænser er: 

  • For methylparaben 0,4 % for stoffet alene og en samlet maksimumkoncentration på 0,8 % for blanding med andre parabener.
  • For butylparaben 0,14 % for stoffet alene; en samlet maksimumgrænse på 0,14 % i kombination med propylparaben; og for blandinger med øvrige parabener er maksimumgrænsen på 0,8 %.

Hvis du har spørgsmål om stoffer i kosmetik, så få svar hos:

Lise M. Møller 
lmm@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9133