PFAS, PFOS, PFOA – hvad er hvad?

PFAS-stoffer repræsenterer 4.730 CAS-numre med mange forskellige molekylære strukturer og egenskaber. OECD har offentliggjort en rapport med en revideret definition af den omfattende stofgruppe.

Udtrykket PFAS (for per- og polyfluoralkylstoffer) er et generelt udtryk, som ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt en PFAS-forbindelse er skadelig eller ej, men kun at stofferne har den samme molekylære struktur.

Motivationen bag OECD-rapporten er at få en generel og konsekvent definition af PFAS'er. Definitionen skal blandt andet gøre det lettere for ikke-eksperter at skelne mellem PFAS’er og ikke-PFAS’er. Blandt de mest kendte PFAS-stoffer er PFOS og PFOA, stoffer som man ved er sundhedsskadelige og persistente i miljøet.

OECD's anbefalede definition:

  • “PFAS'er defineres som fluorerede stoffer, der indeholder mindst et fuldt fluoreret methyl- eller methylencarbonatom (uden noget H/Cl/Br/I-atom der er bundet til det), dvs. at med nogle få bemærkede undtagelser, er ethvert kemikalie med mindst en perfluoreret methylgruppe (–CF3) eller en perfluoreret methylengruppe (–CF2–) en PFAS. ”

OECD-rapporten Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance giver et omfattende overblik over PFAS'er. Desuden indeholder rapporten praktisk vejledning til, hvordan man bruger PFAS-terminologien samt en standardiseret tilgang til systematisk at karakterisere og kategorisere PFAS'er baseret på molekylære strukturelle træk.

Få mere at vide om PFAS’er hos:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097