Problematiske stoffer i fødevareemballage af papir

To nylige undersøgelser viser, at det fra et sundhedsmæssigt synspunkt kan give problemer at skifte emballage af plastik ud med papir eller pap.

I en test af i alt 76 prøver af fødevareemballager af papir eller pap indeholdt mange af emballagerne flere problematiske stoffer, herunder stoffer der ikke er blevet vurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. Næsten alle 76 prøver indeholdt fotoinitiatorer, hvoraf nogle mistænkes for være kræftfremkaldende eller have hormonforstyrrende egenskaber. Der blev også fundet andre problematiske stoffer i prøverne.

Undersøgelsen er offentliggjort af den europæiske forbrugerorganisation BEUC i rapporten More than a paper tiger.

Forurening af papirsugerør
Organisationen Food Packaging Forum rapporterer om en schweizisk test af 12 papirsugerør, som afslørede koncentrationer af stoffer, som er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller kan migrere til selve fødevaren. Nogle stoffer viste sig at påvirke smagen af fødevaren. Forureningen stammede blandt andet fra trykfarver, kontakt med produktionsudstyr og brug af genanvendt papir.

Mange producenter af fødevarematerialer skifter plastik ud med andre materialer som papir og pap. I modsætning til plastik er papir og pap i kontakt med fødevarer ikke underlagt specifik EU-regulering. Både BEUC og brancheorganisationer opfordrer til, at der kommer EU-regulering af området.

Vil du vide mere om fødevareemballager og -lovgivning, kontakt:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097