Projekt finder alternativ til tin i bundmaling

I et projekt om substitution af tin i bundmaling til skibe er det lykkedes at udvikle et nyt bundmalingssystem, hvor miljøskadelige tin-katalysatorer ikke er nødvendige.

Tin-baseret maling indeholder problematiske stoffer, der kan være skadelige for både sundhed og vandmiljø, men det har været vanskeligt at udvikle alternativer til tin-baserede maling til skibe, der skal forhindre begroning af skibenes skrog.

Det er nu lykkedes at finde brugbare alternativer. I projektet Substitution of tin catalyst in antifouling paint har man undersøgt en række alternativer til at erstatte tin som katalysator i bundmaling. Specifikt er brugen af selvkatalytiske krydsbindende silaner blevet undersøgt med anvendelse af oximbaserede krydsbindere.

Vi vurderede i den forbindelse tre forskellige oximforbindelser og fandt, at stoffet 2-pentanone oxime må anses for det mest ideelle, da stoffet er væsentlig mindre sundhedsfarligt end de øvrige oximforbindelser. Desuden er der ikke fundet anvendelsesbegrænsninger for stoffet, og det er ikke udvalgt til yderligere vurdering af myndigheder i hverken EU eller USA. Det giver gode muligheder for at udvikle langtidsholdbare løsninger til bundmalinger, der er mere miljøvenlige end de tin-baserede.

Projektet er udført af Hempel i samarbejde med DHI og Teknologisk Institut, hvor DHI har foretaget den toksikologiske vurdering af de krydsbindende silaner. Projektet har fået økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.

Få mere at vide om projektet hos:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478