QSAR Toolbox forbedret med prædiktionsmodeller

Den seneste udgave af OECD’s QSAR Toolbox er opdateret med data fra cirka 12.000 REACH-registreringer.

Version 4.3 er den seneste udgave af OECD’s QSAR Toolbox og er opdateret med data fra cirka 12.000 REACH-registreringer. QSAR Toolboxen er udviklet med henblik på REACH og kan anvendes ved risikovurdering af kemikalier ved at gruppere dem eller ved at bruge read-across metoder.

Andre nye funktioner inkluderer:

  • Ny database med egenskaber vedrørende adsorption, distribution, metabolisme og elimination (ADME)
  • Yderligere prædiktionsmuligheder for akut oral toksicitet, transport over blod-hjerne barrieren, oral optagelse og hudgennemtrængelighed
  • Yderligere udvikling af søgemuligheder via ChemID

Udover at Toolboxen kan bruges til at forudsige egenskaber ved kemikalier i forbindelse med REACH, kan den også anvendes til risikovurdering af kemikalier indeholdt i kosmetiske produkter, biocidprodukter og medicinsk udstyr.

Vil du vide mere:

Brian Svend Nielsen 
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9140

Daniel Vest Christophersen 
dvch@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9469