Rangordning af fødevarerisici

Hvad er værst? Kylling med campylobacter eller arsen i ris? DTU Fødevareinstituttet har fundet en metode til at rangordne fødevarerisici.

Fødevarebårne sygdomsårsager måles i sygdomsjusterede leveår (disability-adjusted life years, DALYs). DALY er en måleenhed for, hvor mange sygdomsfri leveår en befolkning mister, når en del af befolkningen må leve med nedsat livskvalitet eller dør tidligere end forventet på grund af sygdom. 

Peanutallergi udgør den tredjestørste byrde blandt fødevarebårne sygdomsårsager, kun overgået af campylobacter og bly. Dette understreger, hvor vigtigt det er at gøre sig umage med at udfærdige korrekt allergenmærkning og undgå kontamination. 

Læs mere om Nyt studie rangordner sygdomsbyrden af fødevarebårne sygdomme

For risikovurdering af forureninger i fødevarer og drikkevand, kontakt:

Helle Buchardt Boyd    
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097