Risikovurdering af silikone i plejeprodukter

Silikonestoffer anvendes hyppigt i plejeprodukter. I en ny rapport er silikonestoffer i 40 forskellige produkter blevet kemisk analyseret og vurderet for deres effekter på sundhed og miljø.

Silikonestoffer, eller siloxaner, tilsættes plejeprodukter fx for deres blødgørende egenskaber. Siloxaner optræder både som cykliske (ringsluttede) siloxaner og som lineære forbindelser.

De cykliske siloxaner er især problematiske, da de både kan skade menneskers reproduktion og nedbrydes langsomt i miljøet. Derfor benyttes fx den lineære, langkædede siloxanforbindelse dimethicone som erstatning, men den kan indeholde baggrundsforurening fra de cykliske siloxaner.

Risikoen for forbrugere
Risikoen ved de fundne indholdskoncentrationer af siloxaner blev vurderet i forbindelse med påsmøring af kosmetiske produkter på huden, ved indånding (spray produkter) og den mulige orale eksponering af småbørn, der sutter på fingrene.

For flere af de fundne siloxaner var det vanskeligt at vurdere risikoen, da de tilgængelige toksikologiske data for stofferne enten var meget gamle eller helt manglede. Det betyder, at der ikke er dokumentation for sikkerheden ved brug af disse stoffer. På grund af de fundne koncentrationer af cycliske siloxaner blev der vurderet at være en risiko ved brug af fire af de produkter, der anvendes i større mængder (solcreme, solspray og bodylotion). Risikoen er størst for børn.

Risiko for miljøet
Samtlige siloxaner er tungt nedbrydelige i miljøet, især i jord.

Som nævnt er der en proces i gang med at substituere cykliske siloxaner med blandt andet dimethicone i kosmetiske produkter. Dimethicone, der er en langkædet siloxanforbindelse, er umiddelbart ikke så giftig og bioakkumulerbar som de øvrige, mindre siloxaner. Stoffet vil dog på sigt nedbrydes til små enheder, som vil udvise lignende toksicitet og potentiale for bioakkumulering, og generelt forbliver dimethicone i miljøet i længere tid end de mindre siloxaner.

Se flere detaljer i rapporten Kortlægning og risikovurdering af siloxaner i kosmetiske produkter

Rapportens toksikologiske risikovurderinger er udarbejdet af DHI, mens Teknologisk Institut har foretaget de kemiske analyser af produkterne.

Har du spørgsmål om rapporten eller silikonestoffer, kontakt:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478