SCCS-vejledning om test af kosmetikingredienser for hormonforstyrrende stoffer

Muligheden for at teste nye kosmetiske ingredienser, der mistænkes for at være hormonforstyrrende, er en udfordring, da der ikke må udføres in vivo-analyser. Ny SCCS-vejledning peger på tilgængelige alternativer.

OECD opererer med fem niveauer for test og vurdering af hormonforstyrrende egenskaber. For nye kosmetiske ingredienser er karakterisering imidlertid begrænset til brug af eksisterende data og ikke-testinformation (niveau 1) og in vitro-analyser (niveau 2). De resterende tre niveauer er baseret på in vivo-analyser, der ikke er forenelige med forbuddet mod dyreforsøg.

Testmetoder uden dyreforsøg
Dette lægger pres på producenter, der ønsker at bevise, at en ingrediens mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber ikke er skadelig for sundhed og sikkerhed. Nye testmetoder fremgår af den nye vejledning fra EU's videnskabelige komité for forbrugersikkerhed (SCCS) fra marts 2021 (specifikt afsnit 3-6.5).

Metoderne inkluderer Non-Animal Methods/New Approach Methodologies (NAM) og koncepter som Next-Generation Risk Assessment (NGRA), der er uden brug af dyreforsøg, samt beslutninger baseret på Weight of Evidence (WoE). NAM inkluderer in silico-modeller, kemiske kategorier, grupperinger, read-across, Physiologically Based PharmacoKinetics (PBPK) og ToxicoKinetics (PBTK) modellering samt in vitro og ex vivo eksperimentelle resultater.

For flere detaljer om hormonforstyrrende stoffer, og hvordan DHI kan hjælpe med vurdering, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9140