Sikkerhedsvurdering af hypochlorit til desinfektion af genanvendelige urinrørskatetre

DHI har lavet en sikkerhedsvurdering af en hypochloritopløsning til rengøring og desinfektion af genanvendelige urinrørskatetre.

Hypochlorit (såsom Milton-opløsning) er et ofte anvendt husholdningskemikalie og anbefales til desinficering. Det bruges blandt andet til rengøring af sutteflasker. Hypochlorit er også blevet foreslået som en effektiv rengøringsmetode ved genbrug af urinrørskatetre.

På trods af dette er den langvarige eksponering for hypochlorit af henholdsvis urinrøret og hænder ikke blevet undersøgt for skadelig vævspåvirkning (cytotoksicitet). Heller ikke stoffets miljømæssige påvirkninger for denne brug er blevet undersøgt. Formålet med sikkerhedsvurderingen var derfor at vurdere de potentielle risici og effekter af langvarig, op til livslang, eksponering for hypochlorit med hensyn til cytotoksicitet og påvirkninger i miljøet.

DHI’s vurdering er udarbejdet på vegne af Coloplast efter retningslinjerne beskrevet i ISO-10093-standarderne vedrørende biologisk evaluering af medicinsk udstyr.

For mere information om projektet, kontakt:

Poul Bo Larsen   
pbl@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9478