Slut med arbejdspladsbrugsanvisninger

Den 1. juli 2019 er det slut med skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige kemikalier på danske arbejdspladser.

Fra den 1. juli 2019 er det slut med krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for farlige kemikalier på danske arbejdspladser.

Fremover skal arbejdsgiveren sørge for, at ansatte, der arbejder med farlige kemikalier, modtager en mundtlig instruktion i sikker brug. Instruktion skal blandt andet omfatte information om grænseværdier, udhærdningstider for epoxy- og isoxyanatprodukter, brug af værnemidler, bortskaffelse af affald m.m. Instruktionen skal tage udgangspunkt i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Vil du vide mere:

Helle M. Andersen 
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9023