Sørg for at registrere PT1 og PT2 biocidholdige produkter med DDAC

Virksomheder, der bruger didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) i deres biocidprodukter, skal registrere produkterne nu for at beholde dem på markedet. Fra februar 2024 vil DDAC være godkendt som biocidaktivt stof.

Europa-Kommissionen har underrettet Verdenshandelsorganisationen (WTO) om den kommende forordning, der godkender DDAC som et biocidaktivt stof for produkttyperne 1 og 2 i henhold til EU’s biocidforordning (BPR).

Godkendelsesdatoen er sat til den 1. februar 2024.

Hvad betyder det for din virksomhed?
Efter den 31. januar 2024 vil virksomheder kunne fremstille, sælge og distribuere produkter, der indeholder DDAC som et aktivt stof, hvis de har registreret produkterne hos de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i henhold til de nationale regler for biocidholdige produkter (reglerne for overgangsperiode). Dette gælder frem til produkterne er godkendt under BPR.

Det betyder, at hvis du ikke har registreret dine produkter i et af medlemslandene senest den 31. januar, får du ikke lov til at sælge produktet i landet, før produktet er godkendt i henhold til BPR. Denne proces kan tage flere år.

Ovenstående betingelser gælder ikke, hvis produktet indeholder mindst ét aktivt stof, som stadig er til vurdering under BPR’s revisionsprogram.

Hvad du kan gøre
Hvis du har overvejet at udvide til flere EU-markeder, bør du hurtigst muligt begynde at forberede og indsende ansøgninger om registrering efter nationale regler i overgangsperioden.

Nogle lande vil ikke acceptere ansøgninger, der er indsendt senere end et år før deadline for godkendelse, dvs. efter den 31. januar 2023.

Du bør også sikre dig, at dine leverandører vil søge om godkendelse i henhold til BPR for de produkter, du køber hos dem.

Hvis tidsfristerne ikke bliver overholdt, betyder det, at du må ophøre med salg af produkterne og fjerne dem fra markedet.

Opsummering

  • Tjek, at du har aktive, nationale registreringer på plads i de medlemslande, hvor du gerne vil være på markedet.
  • Ansøg nu om national registrering i henhold til reglerne for overgangsperioder i de lande, hvor du endnu ikke er til stede.
  • Spørg dine leverandører af biocidholdige produkter, om dine produkter bliver inkluderet i BPR-dossieret (alle handelsnavne skal indsendes og registreres).

Få mere at vide om registrering af biocidprodukter hos:

Ilaria de Rosa Carstensen   
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369