Store mangler i mærkning af biocidbehandlede artikler

En svensk undersøgelse viser store fejl og mangler i mærkningen af behandlede artikler og ringe kendskab til reglerne i hele leverandørkæden.

Det er den svenske miljømyndighed Kemikalieinspektionen, der ved en landsdækkende kontrol af henholdsvis mærkning og indholdsstoffer i biocidbehandlede artikler har fundet fejl i et stort antal produkter.

De hyppigste fejl var:

  • fejl i mærkning, fx manglende oplysninger om at produktet var behandlet med biocider
  • indhold af stoffer over de tilladte grænseværdier
  • indhold af stoffer fra EU’s kandidatliste liste over problematiske stoffer (SVHC-stoffer) på over 0,1 vægtprocent, som ifølge lovgivningen skal oplyses

Desuden viste undersøgelsen, at der i leverandørkæden generelt ikke er tilstrækkeligt kendskab til biocidreglerne. En stor andel af produkterne er produceret uden for EU af virksomheder, der ikke kender reglerne, og mange forhandlere kendte ikke til produkternes sammensætning eller havde kendskab til lovgivningens krav.

De undersøgte produkter omfatter blandt andet sportsudstyr, sko, elektronik med bløde plastdele, legetøj og sengetekstiler. Se hele Kemikalieinspektionens tilsynsrapport: Information om farliga ämnen i varor

Bedre information i leverandørkæden
Som leverandør og forhandler af biocidbehandlede artikler har man pligt til at sætte sig ind i reglerne og at overholde lovgivningen. Kender du reglerne, er det lettere at stille krav til dine leverandører, så du kan få de rigtige oplysninger om produkterne og mærke dem korrekt.

Hør mere om behandlede artikler og mærkning:

Michael Fink
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9156