Stort hul i viden om visse per- og polyfluorerede stoffer

En omfattende undersøgelse af data på per- og polyfluorerede alkylethere (PFAE’er) bekræfter, at der er stor mangel på viden om stofferne til trods for deres udbredte brug og tegn på skadelige effekter.

PFAE’er er en meget blandet gruppe af kemikalier, som adskiller sig fra andre per- og polyfluorerede forbindelser (PFAS’er). PFAE’er anvendes til en lang række industrielle og kommercielle formål som kosmetik, fødevarekontaktmaterialer, smøremidler, maling, elektronik og andre højteknologiske anvendelser. Alligevel ved vi meget lidt om deres effekter, men mere og mere tyder på, at de opfører sig på samme måde i miljøet som PFAS-forbindelser og kan være skadelige for både sundhed og miljø.

REACH-undtagelse bidrager til datamangel
Nordisk Ministerråd har identificeret 394 PFAE-forbindelser og udført en omfattende søgning i syv europæiske og amerikanske databaser for at indsamle yderligere information om PFAE’er og deres identitet, fremstilling og brug. Undersøgelsen konkluderer, at mere end halvdelen af PFAE’erne (225 ud af 394) ikke optræder i nogen af de syv udvalgte databaser. Kun 18 (<5 %) optræder i REACH-databasen. Muligheden for at undtage polymerer fra registrering ifølge REACH-lovgivningen bidrager til den betydelige mangel på data. Selv når et stof er registreret under REACH, er oplysninger om stoffet ofte fortrolige, hvilket undergraver bestræbelserne på at få en bedre forståelse for passende risikohåndtering.

Til trods for disse mangler konkluderer Nordisk Ministerråd, at databaserne og de stoffer, som er registreret under REACH, udgør værdifulde informationskilder. Databaserne har gode muligheder for at give et forbedret overblik over PFAE’er, hvis man gør noget ved deres begrænsninger.

For mere viden om PFAE’er og PFAS’er, kontakt:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097