Udendørs rengøringsmidler kan skade miljøet

Rengøringsmidler til udendørs brug indeholder overfladeaktive stoffer, der kan skade lokalmiljøet.

Det er højsæson for udendørs rengøring af havemøbler, terrasser, både med mere. Den rengørende effekt i produkterne skyldes indholdet af overfladeaktive stoffer. I en undersøgelse af 20 udvalgte rengøringsprodukter inden for fire forskellige kategorier har DHI lavet en miljørisikovurdering af fire overfladeaktive stoffer: ADBAC1, DDAC2 , ADAO3  og cocoamidopropylbetain. Stofferne forekommer i fliserens, trævask, tagrens og bådvask, der er indkøbt i almindelig detailhandel og via nettet.

Af de 20 undersøgte produkter, vurderes 14 af dem at kunne have miljøskadelige effekter lokalt, når de udledes direkte til jord- eller havnemiljøet.

Når produktet indeholder biocidaktivstoffer
De to stoffer ADBAC og DDAC er udover at være overfladeaktive stoffer også biocidaktivstoffer. Disse stoffer indgår typisk i produkter til bekæmpelse af alger. Alt efter hvordan produktet markedsføres, kan der være forskel på, hvilken lovgivning der gælder. 

Hvis et rengøringsprodukt indeholder et overfladeaktivet stof, som også er et biocidaktivstof, men udelukkende markedsføres til rengøring, skal det som udgangspunkt ikke leve op til biocidreglerne, men opfylde kravene i detergentforordningen og kemikalielovgivningen REACH og evt. anden relevant lovgivning. Hvis produktet derimod markedsføres til at bekæmpe alger på fx terrasser eller begroninger på skibe, skal det overholde reglerne i biocidforordningen eller bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Formålet med undersøgelsen Kortlægning og miljøvurdering af rengøringsmidler til udendørs brug er at få viden om indholdsstoffer i rengøringsmidler til udendørs brug med fokus på overfladeaktive stoffer og deres potentielle risiko for miljøet. Viden som Miljøstyrelsen kan anvende til at afklare, om nogle af produkterne skal håndteres anderledes i lovgivningen, og til at give forbrugerne bedre information om, hvordan man begrænser udledning til miljøet.

Kortlægning og miljørisikovurdering er lavet af DHI, mens kemiske analyser er foretaget af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen. 

Du kan få mere at vide om projektet og miljøfarlige stoffer hos:

Anne Rathmann Pedersen 
arp@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9370

 

1Alkyldimethylbenzylammonium chloride
2Didecyldimethylammonium chloride
3Alkyldimethylamine oxide