Uønskede stoffer i populære online produkter

Flere produkter, som er populære blandt forbrugerne, når de handler via udenlandske netbutikker, indeholder for store mængder af problematiske stoffer og vil ikke være tilladt på det danske marked.

Produkterne er fundet i en stikprøveundersøgelse af PVC-baserede produkter, som er populære blandt danske nethandlere. I undersøgelsen blev der indkøbt og foretaget kemiske analyser af 54 produkter indenfor en bred vifte af varer, blandt andet badeudstyr, legetøj, personlig pleje, fodtøj, tøj og regntøj, kæledyrsartikler, bilmåtter, elektronik samt produkter fra byggemarkeder.

I alt 24 % af produkterne indeholdt for store mængder af et eller flere af stofferne bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner. I flere tilfælde var koncentrationerne så høje, at det ikke vil være tilladt at markedsføre produkterne på det danske marked.

Der var ikke forskel i forhold til, om produkterne var hjemkøbt eller produceret inden for EU (eksklusive Danmark) kontra produkter fra markeder uden for EU.

Se mere i rapporten Kortlægning af uønskede additiver i PVC-produkter importerede over nettet

DHI har foretaget toksikologiske vurderinger og undersøgt de lovgivningsmæssige aspekter af stofferne. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen.

Få flere oplysninger hos:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478