Vejledning om klassificering af medicinsk udstyr

En vejledning om klassificering af medicinsk udstyr i henhold til EU’s forordning om medicinsk udstyr (MDR) er netop blevet udgivet af Medical Device Coordination Group.

Vejledningen er særdeles nyttig for producenter, når man skal klassificere udstyr i overensstemmelse med klassificeringsreglerne i bilag VIII til MDR-forordningen.

Formålet er at give et overblik over hvordan klassificeringen påvirker forskellige aspekter i forhold til at opfylde kravene til medicinsk udstyr. Vejledningen indeholder desuden flere praktiske eksempler og præciseringer vedrørende klassificering.

For mere information om regulering af medicinsk udstyr, kontakt seniortoksikolog:

Brian Svend Nielsen
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9140