Virkning af desinfektionsmidler med klor

Infektioner med tarmbakterien enterokokker er et stigende problem i hospitalsmiljøet. Forskere har undersøgt, om enterokokker er blevet modstandsdygtige overfor desinfektionsmidler med klor.

Enterokokker, specielt af gruppen VREfm, er et stigende problem. Da VREfm bekæmpes med klorfrigivende desinfektionsmidler, ønskede man at undersøge, om VREfm har udviklet nedsat følsomhed overfor disse midler.

I alt blev 59 forskellige typer af enterokokker undersøgt for deres tolerance overfor klorholdige biocider, særligt natrium dichlororisocyanurate (NaDCC) og natrium hypoklorit (NaOCl).

Kontakttid og koncentration skal overholdes
Studiet viste, at enterokokker og VREfm-stammer er meget overlevelsesdygtige i hospitalsmiljøet. De kan tåle forholdsvis høje koncentrationer af klorholdige desinfektionsmidler og også overleve lang tids udtørring på rengjorte overflader.

Samtidig viste resultaterne, at effekten af de klorfrigivende desinfektionsmidler er god, når anbefalingerne for kontakttid samt mængde og koncentration af desinfektionsmidler bliver nøje overholdt. Det gælder også for præimprægnerede klorklude, der indgik i undersøgelsen.

Det er forskere fra Københavns Universitet der har undersøgt Enterokokkers følsomhed overfor klorfrigivende biocider

Få mere af vide om brugen af klor i desinfektionsmidler hos:

Michael Fink
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9156