B-værdier for stoffer fra Carbon Capture-anlæg

DHI har foretaget sundhedsmæssige vurderinger og fastsat B-værdier for en række udvalgte stoffer, der potentielt kan udledes fra Carbon Capture-anlæg. 

Opgaven er udført for Miljøstyrelsen og omfatter følgende udvalgte stoffer: aminer, aminoalkoholer, nitrosaminer og nitraminer. Stofferne anvendes i Carbon Capture (CC) teknologien og kan optræde som luftemissioner fra CC-anlæg, der opfanger CO2 fra røggasser. 

Der er fastsat sundhedsbaserede kvalitetskriterier og bidragsværdier (B-værdier) for en række aminer og aminoalkoholer i rapporten:

Der er bekymring for skadelige omdannelsesprodukter i form af nitrosaminer og nitraminer, som kan dannes ved anvendelse af aminer og aminoalkoholer i CC-teknologien. Vurdering og udledning af B-værdier for disse er behandlet i rapporten:

Foruden de to engelsksprogede rapporter er der udarbejdet dansksprogede datablade for Miljøstyrelsen med sammenfatning af vurderingerne og angivelse af B-værdierne.

Få flere detaljer fra rapporternes medforfatter:

Poul Bo Larsen    
pbl@dhigroup.com  
Tel +45 4516 9478