Brug af DEHP i fødevarematerialer kræver autorisation

Det er nu et krav at få tilladelse til at bruge phthalaten DEHP i fødevarekontaktmaterialer (FKM'er) i mængder over 0,1 vægt%. Det skyldes stoffets hormonforstyrrende egenskaber.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har vedtaget en ny forordning, der anerkender de hormonforstyrrende egenskaber ved fire phthalater, herunder bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), som er på Godkendelseslisten under REACH.

Som følge heraf er DEHP ikke længere fritaget for godkendelseskravet for brug i FKM'er. Det betyder, at virksomheder inden den 14. juni 2023 skal søge om tilladelse til at anvende stoffet i mængder over 0,1 vægt%.

For flere oplysninger om stoffer i fødevarekontaktmaterialer, kontakt venligst:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097