Butylparaben på EU-kandidatliste pga. hormonforstyrrende effekter

Konserveringsmidlet butylparaben er blevet identificeret som hormonforstyrrende og er kommet på EU’s kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

Butylparaben anvendes som konservering i fx kosmetik og hudplejeprodukter. Tilføjelsen til kandidatlisten (SVHC-stoffer) får desuden betydning for leverandører af medicinsk udstyr, da der stilles særlige krav til dokumentation og deklarationspligt for at anvende hormonforstyrrende stoffer i medicinsk udstyr.

Stoffet er blevet optaget på kandidatlisten på grund af sine hormonforstyrrende effekter. Det betyder, at stoffet kan være på vej til at blive en del af REACH’s godkendelsesordning. I så fald vil fortsat brug af stoffet kræve, at man får godkendelse til dette.

For overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU samt stoffer, der er ved at blive undersøgt for hormonforstyrrende egenskaber, se Miljøstyrelsens særlige hjemmeside over stofferne her.

Hvis du vil vide mere om hormonforstyrrende stoffer, kontakt:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478