Derfor er UFI-koder vigtige

Fra den 1. januar 2021 skal blandinger, der er klassificeret for sundhedsmæssige og fysiske farer, have en UFI-kode på etiketten. UFI-koden giver adgang til vigtige oplysninger ved akutte nødsituationer.

UFI-koden er en unik formelidentifikator, der anvendes af EU's giftinformationscentre til at identificere sundhedsmæssige og fysiske virkninger af farlige blandinger. I tilfælde af utilsigtet eksponering bruges UFI-koden som en hurtig adgang til at give den nødvendige akuthjælp.

Krav om produktanmeldelse til giftinformationscentrene
En UFI-kode er derfor kun nyttig, hvis den ledsages af en produktanmeldelse til EU’s nationale giftinformationscentre. Centrenes beredskab er baseret på de sundhedsmæssige og fysiske farer, herunder de toksikologiske data, der oplyses i anmeldelserne. UFI-koden er adgangsnøglen til disse data.

Produktanmeldelser (PCN) for klassificerede blandinger til både forbrugere og professionelle brugere har været obligatoriske siden 1. januar 2021. Du bør derfor tjekke, at dine produkter er anmeldt eller sørge for straks at gøre det.

For flere oplysninger om UFI-koder og PCN-anmeldelser, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369