ECHA offentliggør første vurdering for gruppe af kemikalier

Phthalater er blandt de første stoffer med strukturelle ligheder, hvor der er foretaget en gruppevurdering for at fastslå behovet for regulering af stofferne.

ECHA’s kemikaliedatabase består af mere end 21 000 registrerede stoffer. For at fremskynde processen med at regulere stofferne gik ECHA i 2019 i gang med at vurdere kemikalier med strukturelle ligheder på gruppebasis. Formålet er hurtigere at kunne identificere, hvilke stoffer der udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, og få styr på risiciene.

ECHA offentliggjorde for nylig den første vurdering af stofgrupperne, som omfatter i alt 450 stoffer i 19 grupper.

Regulatoriske konsekvenser
Phthalater er blandt de første stofgrupper, der er blevet vurderet. Det har ført til forslag om at begrænse brugen af nogle phthalater i artikler, mens der for andre er behov for en harmoniseret klassificering og mærkning samt at identificere dem som særligt problematiske stoffer (SVHC'er). Pyrazoler er en anden gruppe, som er blevet vurderet, hvilket har resulteret i et forslag om at begrænse brugen af stofferne i gødning for at beskytte arbejdere og miljøet.

Vurderingerne offentliggøres på ECHA’s hjemmeside i koordineringsværktøjet for offentlige aktiviteter (PACT).

For de resterende kemikaliegrupper er der behov for yderligere data eller risikovurdering. ECHA sigter mod at have fuld klarhed over alle registrerede stoffer senest i 2027.

For flere oplysninger, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370