Er du klar til SCIP?

Fra januar 2021 gælder nye regler for oplysninger til ECHA’s SCIP-database for artikler, der indeholder stoffer fra kandidatlisten i mængder på 0,1 % eller derover.

SCIP er en forkortelse for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). Kravet om at indsende data om stoffer fra kandidatlisten – de såkaldte SVHC-stoffer - gælder alle artikler samt produkter bestående af flere artikler.

En skrue er en enkelt artikel, mens et skab typisk er sammensat af flere artikler f.eks. træplader, skruer og plasthåndtag. Medicinsk udstyr samt emballager er også artikler.

Fra 5. januar 2021 skal alle producenter, leverandører og importører af artikler i EU indsende oplysninger til SCIP-databasen, hvis artiklen indeholder SVHC-stoffer i mængder på 0,1 % eller derover.

Skal indberettes via IUCLID-dossier
Oplysningerne indsendes til ECHA via et IUCLID-dossier. Foruden oplysninger om indhold af SVHC-stoffer skal der gives oplysninger, som gør det muligt at identificere artiklen, ligesom der skal gives anvisninger på sikker brug og bortskaffelse.

For importører og leverandører er det nødvendigt med god kommunikation med producenterne af artiklerne for at få oplysninger om evt. indhold af SVHC-stoffer. Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til at kommunikere med dine leverandører eller til at udarbejde og indsende dossier til SCIP-databasen.

Helle M. Andersen
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9023