eREACHNano til registrering af nanoformer opdateret

Det gratis værktøj eREACHNano er blevet opdateret og inkluderer nu de nye ændringer vedrørende oplysning om stoffer i nanoform.

Ændringerne blev vedtaget af Europa-Kommissionen i december 2018 og præciserer, hvilke informationer virksomheder, der markedsfører stoffer i nanoform, skal oplyse i deres registreringsdossier. Ændringerne er gældende fra den 1. januar 2020.

I eREACHNano forklares via en række små videoer kravene til de data, der er nødvendige for at kunne registrere stoffer på nanoform i henhold til REACH og ændringerne af december 2018. Indeholder blandt andet:

  • Introduktion til nanomaterialer
  • Definition af nanoformer i REACH
  • Overblik over nanoform-specifikke bilag til den eksisterende REACH-vejledning
  • Hvordan man definerer et stofs nanoformer og laver en registrering, herunder hvordan man udarbejder et sæt nanoformer
  • Nanoform-specifikke testkrav i REACH ifølge tonnageniveau
  • Eksponerings- og risikovurdering af nanoformer
  • Beskrivelse af værktøjer til risikovurdering af nanomaterialer

Link til eREACHNano: http://ereachnano.dk/

eREACHNano er et gratis værktøj til små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har ekspertise inden for regulering af nanomaterialer. Værktøjet er på engelsk og udviklet af DHI og N-Nano arbejdsgruppen under Nordisk Ministerråd.

eREACHNano-projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for kemi, miljø og sundhed samt DHI.

Få mere at vide om nanoformer og eREACHNano:

Daniel Vest Christophersen
dvch@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9469