EU vedtager begrænsninger for mikroplast

I midten af oktober måned trådte nye REACH-regler i kraft for brugen af mikroplast. Reglerne vil berøre en lang række produkter, i første omgang bl.a. hudplejeprodukter og rengøringsmidler med mikroplast.

De nye begrænsninger på mikroplast omfatter syntetiske polymermikropartikler (mikroplast) som sådan og i blandinger. Det vil påvirke en lang række produkter fra kosmetik, rengøringsartikler, sportsprodukter og medicinsk udstyr til kunstgræsbaner og dekorationspynt.

De nye begrænsninger supplerer det nationale forbud, som allerede er indført i Danmark jf. mikroplastbekendtgørelsen for mikroplast i kosmetiske rinse-off produkter.

Produkter med mikroplast udfases gradvist
Det er fortsat lovligt at sælge produkter, som butikker har købt og modtaget før den 7. oktober i år, men der er indført en række overgangsperioder for forskellige produkttyper. Den første af disse overgangsperioder udløber i oktober 2027 og omfatter blandt andet hudpleje- og rengøringsprodukter med mikroperler, der bruges til eksfoliering eller polering.

De forskellige overgangsperioder fremgår af bilaget til den nye EU-forordning 2023/2055.

Du kan få mere at vide om lovgivningen vedr. mikroplast hos:

Anne Rathmann Pedersen 
arp@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9370