Foreslår begrænsninger for kemikalier i tøj

Der er fremsat forslag om at begrænse brugen af over 1.000 kemiske stoffer, der anvendes i produktion af tøj og læderprodukter, for at reducere antallet af forbrugere, der udvikler hudallergi.

Det fremsatte forslag omfatter stoffer, der ifølge CLP-reguleringen har en harmoniseret klassificering som hudsensibiliserende herunder krom VI, nikkel og forbindelser med cobalt/kobolt. Det foreslås desuden at begrænse visse farvestoffer, der menes at have hudsensibiliserende egenskaber, men som ikke har en harmoniseret klassifikation.

Sammenkobles med CLP
Endelig foreslås det at koble restriktionerne sammen med CLP-lovgivningen. Det vil betyde, at stoffer, der fremover optages på CLP´s Bilag VI som hudsensibiliserende, automatisk vil blive omfattet af begrænsningerne for brug i tøj. For at give virksomheder mulighed for at omstille deres produktion foreslås en overgangsperiode på tre år mellem klassificering, og til betingelserne træder i kraft.

For flere oplysninger, læs mere i Registry of restriction intentions until outcome

Forslaget er stillet af Frankrig og Sverige og støttes af EU’s Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) og Udvalg for Risikoanalyse (RAC). Forslaget vil nu blive fremsat for Europa-Kommissionen.

Få flere oplysninger hos:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370