Forventet forlængelse af EU's vurdering af biocidaktivstoffer

Programmet for vurdering af biocidaktivstoffer bliver forlænget for tredje gang med 2030 som ny tidsfrist.

Oprindeligt var forventningen, at vurderingen af biocidaktivstoffer ville være afsluttet i maj 2010. Siden da er datoen blevet udskudt to gange. Alligevel er mere end 50 % af biocidaktivstofferne/kombinationer af produkttyper (PT) stadig ikke blevet færdigvurderet.

For nylig blev EU-myndighederne enige om at forlænge vurderingsprogrammet for biocidaktivstoffer under BPR-lovgivningen indtil den 31. december 2030. 

Kan påvirke nationale godkendelser
Hvis du benytter biocidaktivstoffer, skal du være opmærksom på, at forlængelsen muligvis kan påvirke nationale godkendelser under overgangsordningen. De enkelte nationale myndigheder vil informere om eventuelle nødvendige tiltag.

Få hjælp med godkendelse af biocidholdige produkter hos:

Michael Fink 
mif@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9156