Forventet godkendelse af to vigtige biocidaktivstoffer

En udtalelse om godkendelse af to aktivstoffer inden for produkttyperne 1-5 forventes at blive offentliggjort inden for meget kort tid.

Udtalelserne omfatter biocidaktivstofferne ”aktivt klor genereret fra natriumklorid ved elektrolyse” og ”aktivt klor frigivet fra hypoklorsyre”.

Industrien har ventet længe på denne beslutning. ECHAs Udvalg for biocidholdige produkter stemte egentligt for en godkendelse for to år siden, men på grund af de nye kriterier og vejledning om hormonforstyrrende stoffer, skulle aktivstofferne gennemgå endnu en vurdering.

Når udtalelserne er vedtaget, er det op til EU-Kommissionen at bekendtgøre den kommende godkendelse ved at offentliggøre gennemførelsesforordningen og tidsfrister for at søge om produktgodkendelse.

DHI og ECA Consortium A/S tilbyder relevante firmaer muligheden for at ansøge om godkendelse ved at deltage i et industrikonsortium.

For flere oplysninger om konsortiet, venligst kontakt:

Michael Fink
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9156