GHS revideret for 8. gang

Vi har tjekket den 8. reviderede udgave af GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) og giver et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste ændringer. Den 8. udgave blev publiceret i december 2019.

Ændringer til den tidligere udgave omfatter:

  • Tilføjelse af en ny fareklasse ”Kemikalier under tryk”: kriterier for klassificering, mærkningselementer (inkl. H282, H283, H284) og beslutningsforløb.
  • Nye betingelser for vurdering af klassificering for hudætsning og hudirritation (in vitro/ex vivo-metoder, alternative testmetoder).
  • Grundig forklaring om brugen af sikkerhedssætninger.
  • Tilføjelse til eller sletning af eksisterende sikkerhedssætninger.
  • Nye sikkerhedssætninger.
  • Nye eksempler på mærkning af flere kemikalier i et sæt eller kit.
  • Vejledning vedrørende identificering af og kommunikation om faren ved støveksplosion (andre farer som ikke medfører klassificering).

Se hele dokumentet her: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS (Rev.8)(2019)

Spørgsmål om GHS? Kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369